•  
 • "Zamknięty krąg: czułem się źle, bo brałem i brałem, by nie czuć się źle."

  - Paweł Przecławski

   
 • "Biorę leki nadzienne i leki nasenne, już zawsze tak będzie? No to beznadziejnie."

  - Luxtorpeda

   
 • "Dobry lek zawsze gorzki."

  - Konfucjusz

   
 • "Lecz początki, potem leki nie pomogą."

  - Owidiusz

   
 

Jak uzależnienie szkodzi zdrowiu kobiet

Różnice w uzależnieniach mężczyzn i kobiet

Czy wiesz, że uzależnienie inaczej wpływa na mężczyzn i kobiety? Do lat 90. badania nad uzależnieniem od narkotyków i alkoholu koncentrowały się głównie na mężczyznach. Kiedy zaczęli oni badać również kobiety z tymi uzależnieniami, naukowcy odkryli, że istnieją wyraźne różnice płci w niektórych rodzajach uzależnień.

Kobiety szybciej niż mężczyźni przechodzą od używania substancji uzależniającej do rozwoju uzależnienia. Trudniej jest im również rzucić używanie i są bardziej skłonne do nawrotu nałogu.

Zdrowie kobiet i uzależnienia

Podczas gdy mężczyźni są bardziej skłonni do uzależnienia się, kobiety stoją przed wieloma innymi wyzwaniami, szczególnie jeśli chodzi o ich zdrowie. Kobiety, które uzależniły się od narkotyków lub alkoholu, są w dużym stopniu narażone na problemy z wątrobą i uszkodzenia mózgu, a nawet umierają z powodu przedawkowania.

Uszkodzenia organów związane z alkoholem

Według Narodowego Instytutu Nadużyć Alkoholowych i Alkoholizmu, 5,8 mln dorosłych kobiet cierpi na zaburzenia związane z używaniem alkoholu (AUD). Liczba mężczyzn z AUD jest prawie dwukrotnie większa, ale różnica ta staje się coraz mniejsza.

W porównaniu z mężczyznami, kobietom zajmuje to mniej czasu i mniej alkoholu, aby rozwinąć chorobę wątroby wywołaną przez alkohol lub alkoholowe zapalenie wątroby. Alkoholowe zapalenie wątroby jest zapaleniem wątroby, które może prowadzić do niewydolności wątroby lub marskości wątroby (bliznowacenie wątroby), które kobiety są bardziej prawdopodobne, aby umrzeć z.

Badania sugerują również, że wywołane przez alkohol uszkodzenie mózgu zdarza się szybciej u kobiet niż u mężczyzn. Objawy uszkodzenia mózgu obejmują utratę funkcji umysłowych, zmniejszenie rozmiaru mózgu oraz zmiany w sposobie funkcjonowania komórek mózgowych.

Choroby serca są główną przyczyną śmierci zarówno mężczyzn, jak i kobiet w USA. Mimo że kobiety pijące dużo alkoholu spożywają go mniej niż mężczyźni w ciągu całego życia, nadal są bardziej narażone na rozwój chorób sercowo-naczyniowych związanych z alkoholem lub kardiomiopatii alkoholowej. To właśnie wtedy mięśnie sercowe kurczą się i osłabiają z powodu przedłużającego się nadużywania alkoholu. Może to prowadzić do wielu innych problemów zdrowotnych, w tym do niewydolności serca i śmierci.

Badania wykazały również, że umiarkowane lub ciężkie picie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi, a także raka przewodu pokarmowego, głowy i szyi.

Niebezpieczeństwa związane z wydawaniem leków na receptę

Mężczyźni są bardziej skłonni umrzeć z powodu przedawkowania środka przeciwbólowego na receptę, jednak może to nie być prawdą przez dłuższy czas. Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) stwierdziły, że liczba zgonów kobiet z powodu przedawkowania środków przeciwbólowych na receptę wzrosła o 400% od 1999 roku; u mężczyzn liczba zgonów wzrosła o 265% - jest to kolejna różnica między płciami, która się zmniejsza.

Istnieje kilka czynników, które mogą być przyczyną tego drastycznego wzrostu liczby zgonów na receptę środków przeciwbólowych wśród kobiet. W porównaniu z mężczyznami, widzimy, że kobiety:

 • częściej odwiedzają lekarzy.
 • zgłaszają wyższe wskaźniki bólu.
 • są w większym stopniu narażone na ból chroniczny.
 • są bardziej skłonne do przepisywania leków przeciwbólowych na receptę.
 • są bardziej skłonne do przepisywania większych dawek leków przeciwbólowych na receptę i przez dłuższy okres czasu.

W CDC stwierdzono również, że kobiety są bardziej prawdopodobne, aby umrzeć z przedawkowania na leki zdrowia psychicznego, jak antydepresanty, leki przeciwlękowe i środki wspomagające snu.

Te rosnące tendencje w zakresie uzależnienia od leków wydawanych na receptę i zgonów z powodu przedawkowania wśród kobiet są niezwykle niepokojące. Potrzeba odpowiedzialnego przepisywania leków i lepszego monitorowania pacjentów pod kątem oznak nadużycia i uzależnienia jest większa niż kiedykolwiek.

Nadużywanie substancji w okresie ciąży

Nadużywanie substancji w czasie ciąży jest bardzo niebezpieczne. Nic dziwnego, że jest to większe wyzwanie dla kobiet niż dla mężczyzn. Uzależnienie mężczyzny od narkotyków lub alkoholu może mieć szkodliwy wpływ na kobietę w ciąży i jej płód, ale jest to szkodliwe z zewnątrz. Kobieta w ciąży nadużywająca narkotyków lub alkoholu może bezpośrednio zaszkodzić swojemu dziecku. Każda substancja, która dostanie się do krwiobiegu matki, również dostanie się do krwiobiegu dziecka, co może prowadzić do wad wrodzonych i innych problemów zdrowotnych na całe życie.

Dzieci urodzone przez kobiety nadużywające alkoholu w ciąży są narażone na ryzyko wystąpienia spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych (FASD - Fetal Alkohol Spektrum Disorder) - pojęcie nadrzędne opisujące zakres skutków, jakie mogą wystąpić u osoby, której matka wypiła alkohol w czasie ciąży, zgodnie z definicją Narodowej Organizacji ds. Wady serca i kręgosłupa, niepełnosprawność intelektualna i opóźniony rozwój fizyczny to tylko kilka z wielu skutków, jakie FASD może mieć dla danej osoby.

Kobiety w ciąży, które nadużywają innych leków, takich jak nielegalne leki lub leki na receptę, podczas ciąży narażają swoje dziecko na wiele z tych samych skutków FASD. Ich dziecko jest również narażone na syndrom abstynencji noworodka (NAS), który polega na uzależnieniu dziecka od narkotyku, który matka nadużyła w czasie ciąży i przechodzi odstawienie po porodzie. Może to również powodować wady wrodzone i inne trwałe problemy zdrowotne dziecka.

Potrzeba specyficznego dla płci leczenia

Biorąc pod uwagę, że kobiety stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z uzależnieniem, których mężczyźni nie są w stanie pokonać, ważne jest, aby te różnice płci były uwzględniane w procesie leczenia.

Leczenie, które działa w przypadku mężczyzn, nie zawsze działa w przypadku kobiet.

Specjalistyczne programy skierowane do kobiet uwzględniają różnice biologiczne, a także czynniki społeczne i środowiskowe, które mogą prowadzić do nadużywania przez kobiety narkotyków lub alkoholu. Pod uwagę brane są również okoliczności życiowe i inne czynniki specyficzne dla kobiet, dlatego też wiele programów ukierunkowanych na płeć zajmuje się leczeniem współwystępujących zaburzeń i oferuje leczenie z uwzględnieniem urazów.