•  
 • "Zamknięty krąg: czułem się źle, bo brałem i brałem, by nie czuć się źle."

  - Paweł Przecławski

   
 • "Biorę leki nadzienne i leki nasenne, już zawsze tak będzie? No to beznadziejnie."

  - Luxtorpeda

   
 • "Dobry lek zawsze gorzki."

  - Konfucjusz

   
 • "Lecz początki, potem leki nie pomogą."

  - Owidiusz

   
 

Szkodliwe używanie leków uspokajających i nasennych

uzależniające leki uspokajające

Jeśli będziemy używać leków uspokajających oraz nasennych trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że mogą one być niebezpieczne dla naszego organizmu. Pojawia się spowolnienie, senność i często skłonność do upadków. Dlatego może za tym iść również otępienie i upośledzenie funkcji poznawczych. Można jednak liczyć, że to minie w momencie, gdy odstawi się takie leki. Jeśli chodzi o nastrój będziemy mieli drażliwość i płaczliwość. Może się również pojawiać problem z oceną sytuacji realnej oraz zobojętnienie na takie sprawy, które wcześnie nas bardzo interesowały. Trudno również wywiązywać się ze swoich obowiązków. Profilaktyka Jeśli chodzi o profilaktykę jest ona skierowana przede wszystkim do młodych. Chodzi o to, by prowadzić taki styl życia, który będzie zdrowy i wpłynie na osoby młode, które dowiedzą się jak niebezpieczne jest stosowanie psychoaktywnych substancji. Niektóre formy pozwalają również dowiedzieć się jak skutecznie radzić sobie z życiowymi problemami oraz stresowymi sytuacjami.

Jeśli uzależnienie jest od innych psychoaktywnych środków najczęściej profilaktyka będzie opierała się na tym, by w sposób przemyślany dokonywać zapisywania takich leków. Trzeba również dbać o odpowiednie edukowanie pacjentów, którzy powinni dowiedzieć się, że leków nie wolno łączyć z alkoholem. Warto również prowadzić wyrywkowe badania, które pozwalają szybko wychwycić problemy i stosować rozwiązanie pozwalające na pokonanie tego problemu. najważniejsze jest jednak kierowanie wszystkich działań w stronę lekarzy, którzy powinni być szczególnie przygotowani do tego, by pokonywać problemy na gruncie uzależnienia od leków. To oni przepisują leki, dlatego warto ich do tego dobrze przygotować i pouczyć o tym, że poszczególne środki mają swoje działanie uzależniające i dlatego trzeba podchodzić do nich z odpowiednią ostrożnością. Zadaniem lekarzy jest więc wspieranie chorych i dopieranie do nich leków w odpowiedni sposób.