•  
 • "Zamknięty krąg: czułem się źle, bo brałem i brałem, by nie czuć się źle."

  - Paweł Przecławski

   
 • "Biorę leki nadzienne i leki nasenne, już zawsze tak będzie? No to beznadziejnie."

  - Luxtorpeda

   
 • "Dobry lek zawsze gorzki."

  - Konfucjusz

   
 • "Lecz początki, potem leki nie pomogą."

  - Owidiusz

   
 

Dlaczego cała rodzina potrzebuje wyzdrowienia z uzależnienia

Jednym z najbardziej podstępnych aspektów uzależnienia jest jego izolacja; oprócz rujnowania finansów, powodowania negatywnych skutków zdrowotnych i narażania życia, wbija on klin między osobę zmagającą się z problemem uzależnienia a osoby, które się nim zajmują. W tym sensie, uzależnienie jest chorobą rodzinną.

Współzależność i wychodzenie z uzależnienia

Członkowie rodziny osoby uzależnionej mogą rozwinąć stan zwany "współzależnością", który powoduje, że mogą oni umożliwić używanie substancji przez swoją ukochaną osobę. Naukowcy zajmujący się badaniami nad uzależnieniami od dziesięcioleci są świadomi roli, jaką mogą odegrać rodziny w leczeniu uzależnień. Związek ten może być skomplikowany.
Krótko mówiąc, członkowie rodziny mogą być źródłem pomocy i wsparcia w procesie leczenia, ale tylko wtedy, gdy zapewniają również odpowiedzialność. Innymi słowy, muszą oni zarządzać konsekwencjami uzależniającego zachowania IP przy jednoczesnym zapewnieniu, że osoba walcząca z uzależnieniem bierze na siebie odpowiedzialność za swoje działania. Poszczególni członkowie rodziny mogą być autentycznie zaniepokojeni nadużywaniem substancji uzależniających przez daną osobę, ale członkowie rodziny mają swoje własne cele i kwestie, które również muszą być brane pod uwagę. Chodzi o to, że świadczenie usług dla całej rodziny może bez wątpienia zwiększyć ogólne prawdopodobieństwo powrotu do zdrowia po uzależnieniu.

Wyleczenie z uzależnienia dla całej rodziny

Włączenie członków rodziny do leczenia uzależnień zidentyfikowanego pacjenta może niekiedy powodować trudności. W niektórych przypadkach, na przykład, członkowie rodziny nie akceptują, że uzależnienie jest chorobą. Uważają uzależnienie za wadę charakteru" - mówi rodzinny terapeuta Lakeview Health, Ken Wynn. "Albo postrzegają uzależnienie jako chorobę, która dotyka głównie uzależnionego pacjenta." Twierdzą, że uzależnieni to ci, którzy używali narkotyków lub alkoholu, więc są jedynymi, którzy potrzebują leczenia. Terapia rodzinna musi zająć się tym i innymi błędnymi wyobrażeniami na temat uzależnienia, aby umożliwić członkom rodziny wsparcie w trwałym powrocie do zdrowia ich bliskich. Lakeview Health oferuje rodzinom możliwość uczestniczenia w trzydniowych warsztatach rodzinnych. Warsztaty są sesją grupową z udziałem kilku rodzin. "Pierwszy dzień ma charakter głównie edukacyjny", wyjaśnia Wynn. "Dostarczamy wiele informacji na temat uzależnienia jako choroby. Mówimy o systemach rodzinnych w ogóle, o różnych rolach, w jakie ludzie się wpadają. Rozmawiamy o zagrożeniach związanych ze współzależnością i zachowaniami wspomagającymi. Spędzamy sporo czasu na rozmowach o wartości dobrej komunikacji i o tym, jak wyznaczyć zdrowe granice". Uczestnicy warsztatów mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami. Członkowie rodziny mają szansę poinformować pacjenta w trakcie rekonwalescencji o tym, co zrobiło mu nadużywanie substancji, a pacjenci również mają okazję do otwartego podzielenia się swoimi odczuciami. Obie strony pracują nad odbudowaniem zaufania i nauką unikania zachowań szkodliwych dla powrotu do zdrowia. Parafrazując poety Jana Donne'a: "Żaden uzależniony nie jest wyspą samą w sobie; każda osoba w okresie rekonwalescencji jest częścią głównego nurtu". Badanie CSAT/SAMHSA wskazuje, że choroba uzależnienia może wpływać na cały ekosystem rodziny. "W rodzinach uzależnionych członkowie rodziny często są powiązani nie tylko ze sobą nawzajem, ale także z wieloma agencjami rządowymi, takimi jak służby socjalne, wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych czy służby ochrony dzieci. Opłaty ekonomiczne obejmują ogromny spadek szans na zatrudnienie i inne elementy produktywności. Koszty społeczne i ekonomiczne są odczuwalne w wielu miejscach pracy i domach". Terapia rodzinna pomoże partnerom i rodzicom lepiej zrozumieć chorobę uzależnienia, a co za tym idzie, zachowanie ich bliskich. Leczenie często następuje po latach nieodpowiedzialnego zachowania uzależnionej jednostki, a uczucie wzajemnej niechęci musi być uwzględnione w terapii, aby cała rodzina mogła się wyleczyć.